เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก
- นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม เกิดความรู้สึกเชิงจำนวนสามารถหาวิธีการคิดที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน และยังเห็น ความสัมพันธ์ของที่มาของจำนวนเกิน และทศนิยมโดยการเชื่อมโยงเข้ากับเศษส่วนอีกทั้งสามารถ แก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการคิด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างสมเหตุสมผล แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

week2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น